Dzień Edukacji Narodowej w „Siódemce”

     Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego.

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

Tradycyjnie w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud włożony w edukację i wychowanie Samorząd Uczniowski naszej szkoły złożył życzenia całemu Gronu Pedagogicznemu oraz obdarował symbolicznymi laurkami.

 

Tekst: Damian Święcica