U W A G A !

Koszt obiadu w listopadzie wynosi:

 (19 dni x 3,50zł)  66,50 zł /koszt surowca/

Opłaty przelewem można dokonać w dniach:

od 2 do 9 listopada 2018 r.

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

Rodzice uczniów korzystających w październiku z odpisów zgłoszonych, powinni telefonicznie (tel.862185043 w godz.7:45-14:30) lub osobiście uzgodnić koszt obiadu w sekretariacie szkoły.