AKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „ARKA” w Łomży

 W październiku została zorganizowana w naszej szkole zbiórka na rzecz Schroniska dla Zwierząt „Arka” w Łomży. Uczniowie zaangażowali się w akcję, co przełożyło się na ilość zebranej karmy. Wykazali się empatią i bezinteresownością niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom ze schroniska. Tym samym mieli satysfakcję i poczucie, że coś zależy od nich, że choć chwilowa poprawa warunków ma znaczenie.

Akcja pomocy na rzecz tego schroniska w naszej szkole została zorganizowana przez Mały i Duży Samorząd Uczniowski. Uczniowie zainteresowani pomocą przynosili karmę, koce i ubranka dla zwierząt.

Zebrane dary zostały przekazane na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w naszym mieście.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji, za ofiarność i chęć niesienia pomocy pokrzywdzonym zwierzętom.

 

                                                                                                         Tekst: Damian Święcica