Wyniki głosowania:

 Lena Chojnowska, kl. IIIb-                 przewodnicząca MSU

 Monika Jałbrzykowska, kl. IIIa-            z-ca przewodniczącej MSU

 Zofia Borawska, kl. IIIb-                    z-ca przewodniczącej MSU

                                                                     Gratulujemy!

 

                                                            Tekst: Irena Dardzińska, Elżbieta Filipek

                                                            Zdjęcia: Agnieszka Zaleska