U W A G A !

 Koszt obiadu w styczniu wynosi:

 (13 dni x 3,50zł)  45,50 zł /koszt surowca/ 

Opłaty przelewem można dokonać w dniach:

od 2 do 9 stycznia 2019 r.

Prosimy o terminowe wpłaty.