Zapraszamy na styczniowe kontakty indywidualne.

08.01.2019r. kl. IV-VIII

Spotkanie z nauczycielami przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, przyroda, informatyka, technika, religia, doradztwo zawodowe, psycholog, edb.

09.01.2019r. kl. IV-VIII

Spotkanie z nauczycielami przedmiotów: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, historia, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, pedagog, terapeutą pedagogicznym, wos.

16.01.2019r. kl. I-III

Spotkanie z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, logopedą, nauczycielami religii, języka angielskiego, wychowania fizycznego, terapeutą pedagogicznym