Szkoła

Dzień Otwartych Drzwi w Siódemce za nami. Wiecie o nas już bardzo wiele. Obejrzeliście, co potrafią nasi wychowankowie, zobaczyliście sale lekcyjne (nie widzieliście jedynie tej największej – gimnastycznej, ale to już wkrótce), porozmawialiście z paniami dyrektorkami i nauczycielami, poznaliście nasze plany na najbliższą przyszłość, a zatem jesteśmy już znajomymi. Pogadajmy więc, jak to w gronie znajomych.

 Obowiązuje od 3 września 2018r.

 

 

 

Jednym z najbardziej widocznych zjawisk w ostatnich latach wśród uczniów jest duża eskalacja zachowań nasyconych agresją. Z uwagi na natężenie tego zjawiska postanowiliśmy stworzyć program, którego celem byłoby zminimalizowanie  przyczyn agresji i przemocy, a także wskazania właściwych wyborów życiowych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Staramy się  wzmacniać kształtować prawidłowe więzi międzyludzkie, między rodzicami i dziećmi, między wychowawcami i wychowankami, między nauczycielami i uczniami oraz między rówieśnikami.

Statut szkoły:

(zobacz)

 

 Koncepcja Pracy Szkoły:

 (zobacz)

 

Program wychowawczo - profilaktyczny:

 (zobacz)

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA :

(zobacz)

Podkategorie