Szkoła

Możliwości kształcenia po szkole podstawowej

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

Liceum Ogólnokształcące – klasa humanistyczna

Technikum  w zawodach:

Technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy.

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży

Technikum   w zawodach:

Technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik geodeta, technik technologii  drewna.

Branżowa Szkoła I stopnia:

Elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących  nr 7 w Łomży

Technikum   w zawodach:

Technik weterynarii, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, technikum architektury krajobrazu, technik agrobiznesu.

Branżowa Szkoła I stopnia:

Ogrodnik, wędliniarz

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży

Liceum ogólnokształcące – profil wojskowy, profil psychopedagogiczny, służba w policji

Technikum   w zawodach:

Technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik żywienia i usług  gastronomicznych.

Branżowa Szkoła I stopnia:

Murarz – tynkarz, dekarz, piekarz, kucharz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Łomży ZDZ w Łomży:

Ślusarz, elektryk, elektromechanik, fryzjer, sprzedawca, piekarz, kucharz, cukiernik, wędliniarz, blacharz samochodowy, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, drukarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych.

 

Zespół Szkół Stowarzyszenia  Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

Branżowa Szkoła I Stopnia:

drukarz, introligator, sprzedawca, cukiernik, piekarz, kucharz, wędliniarz, fryzjer, mechanik, stolarz, blacharz, monter, elektryk, mechanik- operator

 

Liceum ogólnokształcące:

I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Profile: medialno – lingwistyczny, matematyczno –fizyczny, biologiczno- medyczny, społeczno- prawny, politechniczny, społeczno- ekonomiczny.

II Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Profile: medyczny, ekonomiczno –menadżerski, politechniczny, humanistyczno – prawniczy, holistyczny.

III Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Profile: politechniczny, społeczny, dziennikarski, ekonomiczny, prawniczy, medyczny.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Profil mundurowy

Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna w Łomży

Technikum informatyczne

Liceum Plastyczne w Łomży

Kierunki artystyczne: projektowanie graficzne, techniki druku artystycznego, realizacje intermedialne ( fotografia i film ).

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

Liceum Katolickie w Łomży

 

REKRUTACJA 2019/2020

 

Schemat systemu kształcenia

 

 

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

 

 

 

 

 

 

STRONA W BUDOWIE

Podkategorie