Reforma edukacji

Wszystkich Rodziców zainteresowanych szczegółowymi informacjami dotyczącymi reformy edukacji zapraszamy do śledzenia strony internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Sytuację naszej szkoły oraz uczniów Siódemki w przededniu reformy dyrekcja szkoły omówiła podczas zebrań z Rodzicami. Przypominamy, że dla naszych uczniów nic się nie zmienia – od 1 września wszyscy oni nadal będą uczniami Siódemki. Jeśli jednak pojawią się jakieś nowe informacje dotyczące bezpośrednio Siódemki, będziemy oczywiście informować w kolejnych artykułach, bądź – jeśli zaistnieje taka potrzeba – podczas kolejnych zebrań z Rodzicami.

Kamil Konopka

 

W ramach II edycji programu profilaktyczno - edukacyjnego "Otwarta Szkoła " już od marca realizowane są na terenie szkoły różnorodne zajęcia dla uczniów klas I-VI po ich obowiązkowych lekcjach. Nadmieniamy iż szkoła nasza otrzymała dofinansowanie na realizację programu "Szkoła Otwarta" w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień. I tak w klasach I-III nauczyciele prowadzą warsztaty plastyczne, muzyczne, edukacyjne.

Już niebawem wszystkie łomżyńskie szkoły będą wykorzystywały elektroniczny dziennik. Również w Siódemce trwają prace nad wdrożeniem aplikacji do powszechnego stosowania. O szczegółach na temat wprowadzenia do naszej szkoły dziennika elektronicznego będziemy informować na bieżąco.

 

 

Dziennik elektroniczny to:

  •     szybka i wygodna komunikacja ze szkołą,
  •     łatwy wgląd w bieżące dane dotyczące dziecka,
  •     aktywne wspieranie dzieci w codziennej edukacji,
  •     możliwość przygotowania się do rozmowy z nauczycielami.

Reforma edukacji - uspokajamy. W Siódemce wszystko pozostaje bez zmian. Poniższy przekaz będzie chyba odpowiedzią na większość pytań dotyczących wprowadzenia reformy. Można go streścić w następujący sposób: