aktualności 2015/2016

Samodzielność i współpraca w zespole poza, rzecz jasna, wiedzą merytoryczną, to kwestie niezwykle ważne nie tylko w szkole, ale również w codziennym życiu zarówno młodego, jak i dorosłego człowieka.

Wspomniane umiejętności można kształtować podczas zajęć lekcyjnych, co udowodniła pani wicedyrektor Urszula Wieczorek wraz z uczniami swojej klasy podczas lekcji otwartej z przyrody. Przez trzy tygodnie, poprzedzające zajęcia, dziewczęta i chłopcy z klasy VIb pracowali metodą projektu edukacyjnego, a następnie miała miejsce publiczna prezentacja prac wykonanych przez zespoły uczniowskie. Wszystkie grupy zaprezentowały zaprojektowane i wykonane  przez siebie plakaty.

  Wyniki konkursu "Easter Card" dla uczniów klas I - III.

  Klasy I

  I miejsce - Jakub Plona IB, Maciej Żołnierowicz IB

  II miejsce - Julia Cieślak  IA, Lena Świderska IB

  III miejsce - Wiktoria Zaniewska IC, Zofia Chludzińska IA

  Wyróżnienia - Kalina Białecka IB, Oliwia Siedlecka IA, Szymon Śliwka IB, Maja Malinowska IC, Julia Jankowska ID, Agata Domurat IC

23 marca 2016r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży, odbyła się czwarta edycja  Miejskiego Konkursu  Ortograficznego  uczniów  klas trzecich „Dyktando 2016”pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomża, pana Mariusza Chrzanowskiego.

Mottem tegorocznego konkursu było stwierdzenie wybitnego polskiego językoznawcy prof. Witolda Taszyckiego, że „ortografię można polubić, a nawet się z nią zaprzyjaźnić”. Organizatorzy konkursu  od trzech lat popularyzują wśród uczniów klas trzecich  szkół podstawowych, kończących pierwszy etap edukacji,  umiejętność poprawnego pisania, zachęcają  do poznawania zasad polskiej ortografii. Uświadamiają  uczniom, że sztuka poprawnego pisania to umiejętność bardzo ważna i przydatna w życiu, to jeden z mierników ogólnego wykształcenia człowieka.

Poranna informacja dotycząca planowanej od września reorganizacji klas była oczywiście primaaprilisowym żartem.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły (niezależnie od średniej ocen) mogą spać spokojnie. Ze swymi kolegami spotkacie się we wrześniu w tej samej klasie (chyba, że ktoś specjalnie się postara o to, by pozostać na drugi rok ;-)

Kamil Konopka

W najbliższym czasie w naszej szkole nastąpi reorganizacja składu klas. Uczniowie wszystkich klas (I – VI) zostaną przydzieleni do innych oddziałów. Reorganizacja przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium średniej ocen. Uczniowie z najwyższą średnią w swoim roczniku (25 osób ze średnią ocen 4,9 – 5,5 i wyższą) utworzą klasę VIA, kolejna grupa – klasę VIB, itd., aż do VIE. Identyczna sytuacja nastąpi w klasach niższych. Do poszczególnych klas przydzieleni zostaną również nowi wychowawcy.