Statuetka Adasia

1. Statuetka „Adasia” jest najwyższym wewnętrznym wyróżnieniem dla ucznia ustanowionym w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży.

2. Statuetkę Adasia otrzymuje uczeń, który na zakończenie II etapu kształcenia uzyskał największą liczbę punktów, wynikających z przeliczenia:

 •  Średniej ocen (minimum 5,20) ze wszystkich zajęć edukacyjnych w klasie IV, V, VI oraz wzorową lub bardzo dobra ocenę z zachowania

 Średnią ocen na punkty przelicza się wg następujących zasad:

a) 5,20-5.30  2pkt.

b) 5,31-5,40 3pkt.

c) 5,41- 5,50 4pkt.

d) 5,51 i wyżej 5pkt.

 •  Wynik sprawdzianu szóstoklasisty

 Ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu szóstoklasisty przelicza się na punkty wg następujących zasad:

a) 41pkt. - 5pkt.

b) 38-39pkt. - 3pkt.

c) 36-37pkt. - 2pkt.

d) 33-35pkt. - 1pkt.

 •  Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i wiedzy

Osiągnięcia  w konkursach przedmiotowych przelicza się według następujących zasad:

 a) uczestnik etapu rejonowego - 1pkt. (za każdy konkurs)

b) finalista konkursu wojewódzkiego - 5pkt. (za każdy konkurs)

c) laureat konkursu wojewódzkiego - 10pkt. (za każdy konkurs)

Osiągnięcia w konkursach wiedzy i artystycznych przelicza się według następujących zasad:

a) wyróżnienie w konkursie rejonowym - 1pkt. (za każdy konkurs)

b) nagroda w konkursie rejonowym - 1pkt. (za każdy konkurs)

c) wyróżnienie w konkursie wojewódzkim - 2pkt. (za każdy konkurs)

d) nagroda w konkursie wojewódzkim - 2pkt. (za każdy konkurs)

e) wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim - 3pkt. (za każdy konkurs)

f) nagroda w konkursie ogólnopolskim - 3pkt. (za każdy konkurs)

 •  Praca społeczna na rzecz szkoły i środowiska - 1pkt.

 Za udokumentowana przez nauczycieli i wychowawcę pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska (klasa IV, V, VI) uczeń może otrzymać 1 punkt.

 

Członkowie Kapituły w składzie:

Przewodniczący - p.o. dyrektora szkoły p. Iwona Erynk – Cichowicz

Członkowie: zespół ds. promocji szkoły

 1. Katarzyna Bartoszewicz- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 2. Katarzyna Szmitko – nauczyciel muzyki i plastyki
 3. Bożena Wachowska – wicedyrektor szkoły
 4. Joanna Zysk – nauczyciel języka polskiego
 5. Artur Żbikowski – nauczyciel informatyki

dokonują w czerwcu (po radzie klasyfikacyjnej) oceny złożonych wniosków i przyznają statuetki Adasia, które zostają wręczone podczas uroczystej gali zakończenia roku szkolnego szóstoklasistów.

 

STATUETKA ADASIA - LAUREACI

Najlepsi absolwenci naszej szkoły, którzy otrzymali Statuetkę Adasia.

 

Statuetka Adasia – rok szkolny 2011/2012

 Szymon Konopka - kl. VId

Emilia Lenkiewicz – kl. VIc

Aleksandra matejkowska – kl. VIc

Martyna Wierzbowska – kl. VIb

Natalia Gac - kl. VIb

   

 Statuetka Adasia – rok  2012/2013

 Patryk Trzaska z klasy VIB

Adam Zysk z klasy VIA

Julia Sienkiewicz z klasy VIA

Michał Grabowski z klasy VI A

Julia Rumińska z klasy VIA

Alan Paweł Konopko z klasy VI A

.

 Statuetka Adasia – rok 2013/2014

Tomasz Modzelewski – klasa VIb

Bartosz Bejenka – klasa VIa

Julia Gołębiewska – klasa VIa

  

   Statuetka Adasia – rok  2014/2015

 Paula Rafałowska – klasa VIb

Martyna Wojciechowska – klasa VId

Ewa Szulczyńska – klasa VIc

Aleksandra Czerwińska – klasa VIb

Adam Dęby – klasa VIa

 

Statuetka Adasia - rok 2015/2016

Michał Marcińczyk - klasa VIc

Piotr Jacak - klasa VIa

Urszula Sulkowska - klasa VIb

 

STATUETKA PRZYJACIEL SZKOŁY

Statuetkę Przyjaciel Szkoły może otrzymać rodzic lub opiekun ucznia, a także osoba (instytucja) spoza środowiska siódemki, która otrzymała 25-30 punktów za następujące działania :

 • wykonanie pomocy dydaktycznych, dekoracji, prac remontowych, porządkowych
 • sponsoring
 • pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas różnych imprez klasowych i szkolnych, wycieczek
 • występowanie w roli eksperta
 • pomoc w organizacji uroczystości szkolnych
 • własna inicjatywa rodziców w realizacji określonego zadania

Wychowawcy klas trzecich przekazują informację nt. aktywności rodziców wychowawcom klas czwartych.

 

Rok szkolny 2011/2012

Decyzją Kapituły z dnia 21 czerwca 2012 r. Statuetkę Przyjaciel Szkoły otrzymało 7 najaktywniejszych rodziców, którzy systematycznie  (w ciągu wielu lat)  okazywali nam – nauczycielom i uczniom – swoją bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność.

 1. Pani Agnieszka Konopka – rodzic ucznia z klasy VId
 2. Pani Edyta Dąbrowska - rodzic ucznia z klasy VIb
 3. Pani Marzena Gac - rodzic ucznia z klasy VIb
 4. Pani Mariola Janicka - rodzic ucznia z klasy VIc
 5. Pani Bożena Kurpiowska - rodzic ucznia z klasy VIe
 6. Pani Katarzyna Bzura -rodzic ucznia z klasy VIa

Decyzją Kapituły Statuetkę Przyjaciel Szkoły otrzymała również instytucja, która wspiera nasze szkolne inicjatywy. Jest to Drukarnia Libra Print, której właścicielami są pani Anna i Daniel Puławscy. Państwo Puławscy byli wielokrotnie sponsorami nagród dla dzieci w różnych konkursach o szerokim zasięgu, drukowali dyplomy, wykonywali scenografie, pomoce szkolne, materiały reklamowe, fundowali puchary i statuetki, przychylnym okiem patrzyli na zamówienia publikacji, doradzali, wspierali i ułatwiali naszą pracę dając radość dzieciom i rodzicom.

 

Rok szkolny 2012/2013

Decyzją Kapituły Statuetkę Przyjaciel Szkoły w roku szkolnym 2012/2013 otrzymali:

 1. Państwo Małgorzata i Mariusz Rytelowie –rodzice ucznia klasy VI a
 2. Państwo Bożena i Witold Janikowscy – rodzice ucznia klasy VIb
 3. Państwo Dorota i Sławomir  Rumińscy – rodzice ucznia VI a
 4. Państwo  Anna  i Pan Tomasz  Męczkowski – rodzice VI d

 

Decyzją Kapituły Statuetkę „PRZYJACIEL SZKOŁY  otrzymały również 2 instytucje, które od wielu lat wspierały  nasze inicjatywy szkolne.

Jest nią Pracownia Poligraficzna  „Kamil Borkowski”, której właścicielami są Państwo:  Krystyna i Krzysztofa Borkowscy 

Kolejną instytucją jest Pracownia Poligraficzna LOGO, której właścicielem jest Pan Mariusz Trojanowski

 

Rok szkolny 2013/2014

Decyzją Kapituły podjętą na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2014r. Statuetkę Przyjaciel Szkoły otrzymują osoby i instytucje, które od wielu lat wspierają nasze szkolne inicjatywy, pomagają w realizacji szkolnych przedsięwzięć:

 1. Państwo Katarzyna i Krzysztof Lipscy –propagatorzy pieśni patriotycznych, którzy od trzech lat są współorganizatorami Wieczoru Patriotycznego w naszej szkole,
 2. ks. Jerzy Abramowicz- proboszcz naszej parafii pw. Miłosierdzia Bożego za długoletnią współpracę, za ofiarne kształtowanie naszych sumień i postaw, wspieranie działań wychowawczych szkoły, za optymizm i radosne kapłaństwo,
 3. p. Cezary Kisiel- zastępca przewodniczącego Rady Szkoły za bezinteresowną pomoc, życzliwość, wsparcie szkolnych działań
 4. Państwo Beata i Andrzej Staniórscy – właściciele Jędrusiowej Zagrody za pomoc przy organizacji imprez ogólnoszkolnych. Dzięki ich hojności i życzliwości zrealizowano wiele ważnych przedsięwzięć

  

Rok szkolny  2014/2015

Decyzją Kapituły w dniu 18 czerwca 2015r. Statuetkę Przyjaciel Szkoły otrzymali : 

 1. Pani Dorota Modzelewska – rodzic ucznia z klasy VIc
 2. Pani Grażyna Anna Rytel- rodzic ucznia z klasy VI a
 3. Pani Bernadeta Krynicka – rodzic ucznia z klasy VIe

Statuetkę Przyjaciel szkoły otrzymał również Pan Maciej Listowski - zastępca dyrektora Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży za współpracę i zaangażowanie podczas organizacji wielu konkursów i uroczystości szkolnych

 

Rok szkolny 2015/2016

 1. Dorota i Łukasz Baranowscy - właściciele  hurtowni materiałów elektrycznych
 2. Bogdan Łepkowski - właściciel masarni "Łepkowski"
 3. Ewa i Radosław Florczyk - właściciele firmy Uniglass
 4. Harcmistrz Wiesław Domański - Komendant Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży