Osiągnięcia Naukowe

Laureaci Wojewódzkim konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017

Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego

Zuzanna Rostkowska (klasa 6c)

 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Zuzanna Rostkowska (klasa 6c)

 

Finaliści Wojewódzkiego Konkursu z Przyrody

Monika Marcińczyk (klasa 6c)

Zuzanna Rostkowska (klasa 6c)

Maksymilian Kucharski (klasa 6d)

 

Finalista Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki

Krzysztof Szałkowski (klasa 6c)

 

Finalista Wojewódzkiego Informatycznego

Jakub Trawiński (klasa 6a)

W roku szkolnym 2016/2017 stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego za wyróżniające osiągnięcia naukowe otrzymali:

Michał Marcińczyk

Piotr Jacak

 

Przez Marszałka Województwa Podlaskiego docenieni zostali również uczniowie uzdolnieni artystycznie:

Urszula Sulkowska (muzyka)

Inga Wawrzynkowska (muzyka).

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!