Mały Samorząd Uczniowski (kl. I - III)

Skład Małego Samorządu Uczniowskiego:

Daria Sochalska (3e) - przewodnicząca

Miłosz Marek (3a) - zastępca przewodniczącej

Adam Puławski (3b) - zastępca przewodniczącej

Maja Aleksandra Dobrzyńska (3a)

Lena Świderska (3b)

Gabriela Łuba (3c)

Wiktor Modzelewski (3c)

Dawid Grzymała (3d)

Wiktoria Jasionek (3d)

Julia Trzaska (3e)

Amelia Cedrowska (3f)

Korneliusz Piątek (3f)

 

Plan pracy Małego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży na rok szkolny 2017/2018

 Mały Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018 planuje podejmować działania mające na celu:

 • Zapoznanie  ze statutem szkoły, wynikającymi z niego prawami i obowiązkami ucznia oraz z  Wewnątrzszkolnym Zasadami  Oceniania;
 • Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w  salach lekcyjnych, na korytarzach,     w toaletach, na terenie szkoły i   poza nią;
 • Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru,   właściwą organizację czasu wolnego;
 • Dbałość o estetykę i ład w salach lekcyjnych, toaletach oraz na korytarzach szkolnych;
 • Udział w uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych i lokalnych:
  • - wybuch II wojny światowej,
 • - odzyskanie niepodległości przez Polskę,
  • - Konstytucja 3 Maja,
  • - 60 -lecia szkoły,
  • - 600 - lecia Łomży
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez regularne czytanie w klasach i Kąciku dobrej książki przez uczniów, nauczycieli, rodziców
 • Uczenie szacunku dla symboli narodowych,  państwowych i regionalnych;
 •  Zachęcanie uczniów do udziału w różnorakich  konkursach (wiedzy, plastycznych, sportowych);
 •  Rozwijanie kreatywności uczniów poprzez organizowanie apeli, obchody świąt okolicznościowych ( typu andrzejki, mikołajki, Walentynki), akcentowanie dni wynikających z kalendarza ( np. rozpoczęcie kolejnych pór roku, Dzień Ziemi);
 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania;
 • Tworzenie warunków wolontariatu jako indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
 • Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami;
 • Zagospodarowanie gazetki ściennej na I piętrze, organizowanie wystawek okolicznościowych i pokonkursowych;
 • Kontynuowanie zadań i działań wynikających z pracy MSU w latach ubiegłych oraz ze współpracy z SU klas IV – VI,  pedagogiem szkolnym, biblioteką i bieżącą działalnością szkoły.

 

 Planowane działania MSU w poszczególnych miesiącach roku szk. 2017/2018

 Wrzesień

 1. Opracowanie Planu pracy MSU na rok szk. 2017/2018.
 2. Wybory samorządów klasowych klas I – III oraz wytypowanie kandydatów do MSU.
 3. Włączenie się do akcji „ Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego” – spotkanie z przedstawicielem KMP.
 4. Kontynuowanie na holu I piętra  Kącika dobrej książki.
 5. Powitanie jesieni „ Witamy jesień w kolorach czerwieni i pomarańczy”.
 6. Organizacja obchodów Dnia Chłopaka w szkole.
 7. Lekcje muzealne dla klas III,

Październik

 1. Wybory do Rady MSU – kampania wyborcza, zakończenie wyborów dyskoteką ucz. kl. III i przedstawieniem zwycięzców.
 2. Wspieranie prac Samorządu Uczniowskiego kl. IV – VI z okazji Obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej ( przygotowanie laurek dla wszystkich pracowników szkoły).
 3. Pomoc w przygotowaniu ślubowania uczniów klas pierwszych.
 4. Wyjście do Teatru Lalki i Aktora

Listopad

 1. Wszystkich Świętych – porządkowanie grobów, palenie zniczy.
 2. Włączenie się do obchodów Święta Niepodległości – uczniowie wykonują kotyliony biało- czerwone.
 3. Obchody Dnia Pluszowego Misia  ( 25 XI) – w tym dniu uczniowie przynoszą do szkoły swoje ulubione zabawki pluszowe, czytają w klasie fragmenty książek, opowiadań o misiach .
 4. Organizacja szkolnych andrzejek – wróżby, dyskoteka.

 Grudzień

 1. Mikołajki w naszej szkole – wyjście do kina, spotkanie z Mikołajem.
 2. Wykonanie świątecznych kartek  dla pracowników szkoły, włączenie się do przedświątecznej szkolnej zbiórki produktów dla potrzebujących rodzin, Paczka dla Weterana, zbiórka żywności dla Caritas.
 1. Lekcje biblioteczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
 2. Wigilie klasowe.
 3. Powitanie zimy „ Witamy zimę na biało i na niebiesko”.

Styczeń

 1. Noworoczny koncert przygotowany przez uczniów klasy IIIa.
 2. Bal karnawałowy.
 3. Spotkania dotyczące bezpieczeństwa w czasie ferii.
 4. Apel „ Bezpieczne ferie” przygotowany przez klasy IIIe i IIIf. Podsumowanie pracy w I semestrze, wręczenie nagród i upominków laureatom konkursów.

Luty

 1. Walentynki – poczta walentynkowa.

 Marzec

 1. Pomoc w organizacji Dnia Kobiet (upominki dla pań i dziewczynek).
 2. Powitanie wiosny „Witamy wiosnę na zielono”.
 3. Tradycje ludowe - „Tłusty czwartek” ( 27 marca 2015r.).

Kwiecień

 1. Obchody Dnia Książki ( 23IV) – gazetka z pracami wykonanymi przez uczniów na temat ulubionych książek.
 1. Wielkanoc – kartki z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły, włączenie się do przedświątecznej szkolnej zbiórki produktów dla potrzebujących rodzin.

 Maj

 1. Włączenie się do organizacji 60 – lecia szkoły.
 2. Spotkania z okazji Dnia Matki – wystawa prac plastycznych „ Moja mama”.
 3. Wyjście do Teatru lalki i Aktora.

Czerwiec

 1. Dzień Dziecka – wyjście do kina.
 2. Powitanie lata „ Witamy lato na żółto”
 3. Apel podsumowujący pracę MSU przygotowany przez klasy IIIe i IIIc.
 4. Przeprowadzenie akcji „ Bezpieczne wakacje”.
 5. Dyskoteka klas III.
 6. Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej.

 

W ciągu roku szkolnego kontynuowana będzie akcja zbierania nakrętek. Przez cały rok będzie aktualizowana gazetka MSU zgodnie z potrzebami, podejmowanymi działaniami i kalendarzem uroczystości. Opiekun zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie działań Małego Samorządu Uczniowskiego.    

Opiekun MSU: Bożena Zawadzka