Mały Samorząd Uczniowski (kl. I - III)

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7, im. ADAMA MICKIEWICZA
w ŁOMŻY.

Rok szkolny 2018/2019

 

CEL GŁÓWNY: Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – III

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I–III Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży.
 • Uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią.
 • Uczenie demokratycznych form współżycia.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od
 • pierwszych lat nauki szkolnej.
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy
 • szkoły
 • Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.
 • Kształtowanie modelu ucznia aktywnego, odpowiedzialnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, regionalną zdrowotną i ekologiczną.

 

FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

 • Pomoc w organizacji apeli i uroczystości szkolnych.
 • Bieżące uaktualnianie tablicy informacyjnej.
 • Zorganizowanie zbiórki karmy dla zwierząt.
 • Aktywne uczestnictwo w akcjach organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne.
 • Zorganizowanie i przeprowadzanie konkursów dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

 

ZADANIA OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Opiekunowie:

 1. Irena Dardzińska
 2. Elżbieta Filipek

 

 • Opiekunowie "Małego Samorządu Uczniowskiego" czuwają nad całokształtem prac samorządu.
 • Pośredniczą między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami.
 • Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską.
 • Zapobiegają i pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

 

Planowane działania MSU w poszczególnych miesiącach

roku szk. 2018/2019

 

Wrzesień

 1. Opracowanie Planu pracy MSU na rok szkolny 2018/2019.
 2. Wybory samorządów klasowych klas I – III oraz wytypowanie kandydatów do MSU- klasy III.
 3. Włączenie się do akcji „ Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego” – spotkanie z przedstawicielem KMP.
 4. Kontynuowanie na holu I piętra  Kącika Dobrej Książki.
 5. Włączenie się do akcji „Sprzątanie Świata”- klasy III
 6. Powitanie jesieni „ Witamy jesień w kolorach czerwieni i pomarańczy”.
 1. Organizacja obchodów Dnia Chłopaka w szkole- dziewczynki będą miały możliwość wybrania w swoich klasach chłopców, którzy zasługują na miano Super Chłopaka i wręczają mu wraz z wychowawcą medal „Super Chłopak” . Ponadto chłopcy w tym dniu będą ubrani bardzo elegancko- założone krawaty lub muszki/ szyk i elegancja.

 

Październik

 1. Wybory do Rady MSU – kampania wyborcza, zakończenie wyborów dyskoteką ucz. kl. II i III i przedstawieniem zwycięzców.
 2. Wspieranie prac Samorządu Uczniowskiego kl. IV – VI z okazji Obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej ( przygotowanie laurek dla wszystkich pracowników szkoły).
 3. Pomoc w przygotowaniu ślubowania uczniów klas pierwszych.
 4. Pomoc w przygotowaniach do obchodów 60-lecia szkoły.
 5. Dzień ciszy i spokoju.
 6. Pełna miska dla schroniska- zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
 7. Włączenie się do akcji „Góra Grosza”
 8. Wyjście do Teatru Lalki i 

 

Listopad

 1. Wszystkich Świętych – porządkowanie grobów, palenie zniczy.
 2. Włączenie się do obchodów Święta Niepodległości.
 1. 21 listopada Dzień Życzliwości- wybory Klasowego Życzliwka, uhonorowanie zwycięzców dyplomami i „Orderem Życzliwości”
 1. Obchody Dnia Pluszowego Misia  ( 25 XI) – w tym dniu uczniowie przynoszą do szkoły swoje ulubione zabawki pluszowe, wspólne spotkanie klas i czytanie fragmentów książek i opowiadań o misiach .
 2. Organizacja szkolnych andrzejek – wróżby, dyskoteka.

 

Grudzień

 1. Mikołajki w naszej szkole – wyjście do kina, spotkanie z Mikołajem.
 2. Wykonanie świątecznych kartek  dla pracowników szkoły, włączenie się do             

    przedświątecznej szkolnej zbiórki produktów dla potrzebujących rodzin, Paczka dla Weterana, zbiórka żywności dla Caritas.

 1. Włączenie się do akcji „Pola nadziei”- wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych.
 1. Lekcje biblioteczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
 2. Wigilie klasowe.
 3. Powitanie zimy „ Witamy zimę na biało i na niebiesko”.

 

Styczeń

 1. Noworoczny koncert.
 2. Bal karnawałowy.
 3. Dzień Uśmiechu- bezinteresowny uśmiech dla znajomych i nieznajomych- przygotowanie emblematów z uśmiechniętymi buziami.
 4. Spotkania z funkcjonariuszami policji dotyczące bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.
 5. Apel „ Bezpieczne ferie” przygotowany przez klasy III b i IIa. Podsumowanie pracy w I semestrze, wręczenie nagród i upominków laureatom konkursów.

 

Luty

 1. Walentynki – poczta walentynkowa.

 

Marzec

 1. Pomoc w organizacji Dnia Kobiet- Dzień spódniczki (upominki dla pań i dziewczynek)- chłopcy będą mieli możliwość wybrania w swoich klasach dziewczynek , które zasługują na miano Super Dziewczyny i wręczają jej wraz z wychowawcą medal „Super Dziewczyna” . Ponadto dziewczęta w tym dniu będą ubrane w spódniczki i sukienki.
 2. Powitanie wiosny „Witamy wiosnę na zielono”. Najpiękniejsza Pani Wiosna- wybór Miss Wiosny
 3. Tradycje ludowe - „Tłusty czwartek” (2019r.).

 

Kwiecień

 1. Prima- aprilis- kolorowy dzień w szkole/ dzień bezguścia.
 2. Obchody Dnia Książki ( 23IV) – gazetka z hasłami dotyczącymi książki- po dwa hasła opatrzone ilustracją z każdej klasy.
 3. Włączenie się do akcji „Pola nadziei”- wykonywanie ozdób wielkanocnych.
 4. Wielkanoc – kartki z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły, włączenie się do przedświątecznej szkolnej zbiórki produktów dla potrzebujących rodzin.

 

Maj

 1. Spotkania z okazji Dnia Matki – wystawa prac plastycznych „ Bukiet dla mojej mamy”.
 2. Wyjście do Teatru lalki i Aktora.

 

Czerwiec

 1. Dzień Dziecka – wyjście do kina.
 2. Apel podsumowujący pracę MSU przygotowany przez klasy IIIa i …. .
 3. Włączenie się do akcji „ Bezpieczne wakacje”- spotkanie z przedstawicielem KMP.
 4. Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej.

 

Raz w miesiącu

 

        Owoc Miesiąca- Dzień Śliwki- X, Dzień Gruszki- XI, Dzień Pomarańczy- XII, Dzień Mandarynki- I, Dzień Jabłka- II, Dzień Banana- III, Dzień  Kiwi- IV, Dzień Cytryny- V. Poszczególne dni przygotowują kolejne klasy- informacje o owocu, przepisy, ubrania w kolorze owocu, rysunki, częstowanie owocami, …../ owoce miesiąca przynoszą i jedzą w danym dniu wszystkie klasy.

 

Cały rok

 

         W ciągu roku szkolnego kontynuowana będzie akcja zbierania nakrętek.

         Przez cały rok będzie aktualizowana gazetka MSU i strona internetowa zgodnie z potrzebami, podejmowanymi działaniami i kalendarzem uroczystości.

         „ Dziecko w sieci” – każdy wychowawca przeprowadzi w ciągu roku

szkolnego przynajmniej jedno zajęcie z dziećmi dotyczące  bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.

 

      

      Mały Samorząd Uczniowski będzie podejmował działania we współpracy z Samorządem Szkolnym, biblioteką, świetlicą szkolną, pedagogiem szkolnym, dlatego też zastrzega sobie prawo do zmian w planie pracy.

.    

                                                                          Opiekunowie MSU:

                                                                                                 Irena Dardzińska

                                                                                                 Elżbieta Filipek