Mały Samorząd Uczniowski (kl. I - III)

Plan pracy Małego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży na rok szkolny 2017/2018

 Mały Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018 planuje podejmować działania mające na celu:

 • Zapoznanie  ze statutem szkoły, wynikającymi z niego prawami i obowiązkami ucznia oraz z  Wewnątrzszkolnym Zasadami  Oceniania;
 • Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w  salach lekcyjnych, na korytarzach,     w toaletach, na terenie szkoły i   poza nią;
 • Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru,   właściwą organizację czasu wolnego;
 • Dbałość o estetykę i ład w salach lekcyjnych, toaletach oraz na korytarzach szkolnych;
 • Udział w uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych i lokalnych:
  • - wybuch II wojny światowej,
 • - odzyskanie niepodległości przez Polskę,
  • - Konstytucja 3 Maja,
  • - 60 -lecia szkoły,
  • - 600 - lecia Łomży
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez regularne czytanie w klasach i Kąciku dobrej książki przez uczniów, nauczycieli, rodziców
 • Uczenie szacunku dla symboli narodowych,  państwowych i regionalnych;
 •  Zachęcanie uczniów do udziału w różnorakich  konkursach (wiedzy, plastycznych, sportowych);
 •  Rozwijanie kreatywności uczniów poprzez organizowanie apeli, obchody świąt okolicznościowych ( typu andrzejki, mikołajki, Walentynki), akcentowanie dni wynikających z kalendarza ( np. rozpoczęcie kolejnych pór roku, Dzień Ziemi);
 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania;
 • Tworzenie warunków wolontariatu jako indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
 • Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami;
 • Zagospodarowanie gazetki ściennej na I piętrze, organizowanie wystawek okolicznościowych i pokonkursowych;
 • Kontynuowanie zadań i działań wynikających z pracy MSU w latach ubiegłych oraz ze współpracy z SU klas IV – VI,  pedagogiem szkolnym, biblioteką i bieżącą działalnością szkoły.

 

 Planowane działania MSU w poszczególnych miesiącach roku szk. 2017/2018

 Wrzesień

 1. Opracowanie Planu pracy MSU na rok szk. 2017/2018.
 2. Wybory samorządów klasowych klas I – III oraz wytypowanie kandydatów do MSU.
 3. Włączenie się do akcji „ Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego” – spotkanie z przedstawicielem KMP.
 4. Kontynuowanie na holu I piętra  Kącika dobrej książki.
 5. Powitanie jesieni „ Witamy jesień w kolorach czerwieni i pomarańczy”.
 6. Organizacja obchodów Dnia Chłopaka w szkole.
 7. Lekcje muzealne dla klas III,

Październik

 1. Wybory do Rady MSU – kampania wyborcza, zakończenie wyborów dyskoteką ucz. kl. III i przedstawieniem zwycięzców.
 2. Wspieranie prac Samorządu Uczniowskiego kl. IV – VI z okazji Obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej ( przygotowanie laurek dla wszystkich pracowników szkoły).
 3. Pomoc w przygotowaniu ślubowania uczniów klas pierwszych.
 4. Wyjście do Teatru Lalki i Aktora

Listopad

 1. Wszystkich Świętych – porządkowanie grobów, palenie zniczy.
 2. Włączenie się do obchodów Święta Niepodległości – uczniowie wykonują kotyliony biało- czerwone.
 3. Obchody Dnia Pluszowego Misia  ( 25 XI) – w tym dniu uczniowie przynoszą do szkoły swoje ulubione zabawki pluszowe, czytają w klasie fragmenty książek, opowiadań o misiach .
 4. Organizacja szkolnych andrzejek – wróżby, dyskoteka.

 Grudzień

 1. Mikołajki w naszej szkole – wyjście do kina, spotkanie z Mikołajem.
 2. Wykonanie świątecznych kartek  dla pracowników szkoły, włączenie się do przedświątecznej szkolnej zbiórki produktów dla potrzebujących rodzin, Paczka dla Weterana, zbiórka żywności dla Caritas.
 1. Lekcje biblioteczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
 2. Wigilie klasowe.
 3. Powitanie zimy „ Witamy zimę na biało i na niebiesko”.

Styczeń

 1. Noworoczny koncert przygotowany przez uczniów klasy IIIa.
 2. Bal karnawałowy.
 3. Spotkania dotyczące bezpieczeństwa w czasie ferii.
 4. Apel „ Bezpieczne ferie” przygotowany przez klasy IIIe i IIIf. Podsumowanie pracy w I semestrze, wręczenie nagród i upominków laureatom konkursów.

Luty

 1. Walentynki – poczta walentynkowa.

 Marzec

 1. Pomoc w organizacji Dnia Kobiet (upominki dla pań i dziewczynek).
 2. Powitanie wiosny „Witamy wiosnę na zielono”.
 3. Tradycje ludowe - „Tłusty czwartek” ( 27 marca 2015r.).

Kwiecień

 1. Obchody Dnia Książki ( 23IV) – gazetka z pracami wykonanymi przez uczniów na temat ulubionych książek.
 1. Wielkanoc – kartki z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły, włączenie się do przedświątecznej szkolnej zbiórki produktów dla potrzebujących rodzin.

 Maj

 1. Włączenie się do organizacji 60 – lecia szkoły.
 2. Spotkania z okazji Dnia Matki – wystawa prac plastycznych „ Moja mama”.
 3. Wyjście do Teatru lalki i Aktora.

Czerwiec

 1. Dzień Dziecka – wyjście do kina.
 2. Powitanie lata „ Witamy lato na żółto”
 3. Apel podsumowujący pracę MSU przygotowany przez klasy IIIe i IIIc.
 4. Przeprowadzenie akcji „ Bezpieczne wakacje”.
 5. Dyskoteka klas III.
 6. Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej.

 

W ciągu roku szkolnego kontynuowana będzie akcja zbierania nakrętek. Przez cały rok będzie aktualizowana gazetka MSU zgodnie z potrzebami, podejmowanymi działaniami i kalendarzem uroczystości. Opiekun zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie działań Małego Samorządu Uczniowskiego.    

Opiekun MSU: Bożena Zawadzka