Samorząd Uczniowski kl.IV-VI

Cele ogólne

- organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,

- współpraca z Małym Samorządem Uczniowskim,

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i na terenie miasta,

- ścisła współpraca z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas przy organizacji zadań, planowaniu terminów imprez,

- prowadzenie ściennej gazetki Samorządu Uczniowskiego,

- udział w akcjach charytatywnych (zbiórka nakrętek, zbiórka karmy na rzecz schroniska dla zwierząt, zbiórka żywności, bale charytatywne, wigilia dla samotnych).

- współpraca ze szkolnymi kołami: PCK oraz Caritas, a także z organizacjami charytatywnymi, kulturalnymi, jednostkami samorządowymi na terenie miasta,

- udział i współorganizowanie akcji czytelniczych,

- występowanie opiekunów samorządu w roli rzeczników praw ucznia.

 

Cele szczegółowe

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

TERMIN REALIZACJI

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

01.09.2016

2. Złożenie kwiatów w miejscu pamięci, udział w nabożeństwie

01.09.2016

3. Udział pocztu sztandarowego w obchodach Dnia Sybiraka

17.09.2016

4. Sprzątanie Świata.

18.09.2016

5.  Akcja wyborcza – wybór przedstawicieli  Samorządu Uczniowskiego.

19 -26.09.2016

6. Magiczne drzwi do świata jesieni - konkurs.

23.09.2016

7. Wybory do SU.

28.09.2016

8. Dzień Chłopaka dyskoteka, ogłoszenie wyników wyborów do SU.

29. 09.2016

9. Dzień Chłopaka w SP7 - wszystkie dziewczyny w sukienkach. Życzenia z okazji Dnia Chłopaka.

30.09.2016

10. Dzień Edukacji Narodowej.

11. Udział w Ślubowaniu klas pierwszych.

12. Dyskoteka z konkursem tańca.

14.10.2016

10.2016

27.10.2016

13. Udział w miejskich  obchodach Święta Niepodległości.

14. Dzień Życzliwości.

15. Zabawa andrzejkowa – dyskoteka, wróżby.

11. 11.2016

18.11.2016

11.2016

16. Mikołajki.

17. Życzenia świąteczne.

07.12.2016

21.12.2016

18.Choinki szkolne: kl. I – II, kl. III – IV, kl.V - VI

19. Apel podsumowujący pracę w I semestrze. Tylko podsumowanie nauki zachowania. Konkursy będą prezentowane na bieżąco.

20. Przygotowanie prezentacji dla rodziców - podsumowanie pracy SU.

01.2017

01.2017

01.2017

21. Poczta walentynkowa.

Dyskoteka klas IV-VI

Karnawałowy bal przebierańca.

09 - 13.02.2017

14.02.2017

 

22. Dzień Kobiet, życzenia.

23. Niespodzianka samorządu na powitanie wiosny.

8.03.2017

21.03.2017

24. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.

25. Obchody Dnia Ziemi.

26. Dyskoteka klas IV-VI.

 03.04.2017

21.04.2017

04.2017

27. Polskie symbole narodowe – dekoracja szkoły, informacje na gazetce.

05.2017

28. Dzień Dziecka. Konkurs Festiwal Talentów.

29. Niespodzianka samorządu na powitanie lata.

30. Apel podsumowujący pracę w II semestrze. Podziękowanie dla najbardziej aktywnych członków SU.

31. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

 

01.06.2017

21.06.2017

06.2017

23.06.2017

 

Opiekunowie SU: Katarzyna Szmitko, Elżbieta Bagińska