Samorząd Uczniowski (kl.IV-VII)

Skład Samorządu Uczniowskiego
Bartosz Rupacz - przewodniczący
Julia Kłys - zastępca przewodniczącego
Wiktoria Bagińska
Izabela Czerwińska
Wiktoria Dęby
Adrian Kałamacki
Wiktor Kisiel
Kacper Michałowski
Natalia Nawrocka
Igor Paduch
Paweł Skorowski
 

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Wrzesień

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

2. Udział pocztu sztandarowego w obchodach Dnia Sybiraka.

3. Sprzątanie Świata.

4.  Akcja wyborcza – wybór przedstawicieli  Samorządu Uczniowskiego.

5. Wybory do SU.

6. Dzień Chłopaka dyskoteka, ogłoszenie wyników wyborów do SU.

7. Dzień Chłopaka w SP7 - wszystkie dziewczyny w sukienkach/spódnicach. Życzenia z okazji Dnia Chłopaka.

 

 

Dyrekcja, wychowawcy, SU, p. Katarzyna Szmitko, p.Karol Bikowski

p. Karol Bikowski

n-le przyrody, dyrekcja szkoły, uczniowie

p. Katarzyna Szmitko, opiekunowie MSU

p. Katarzyna Szmitko, p. Monika Raciborska

SU, wychowawcy klas, uczniowie, rodzice, p. Katarzyna Szmitko,

SU, Katarzyna Szmitko

  październik

 1. Święto Komisji Edukacji Narodowej.

 2. Udział w Ślubowaniu klas pierwszych.

 

 

 SU, MSU przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły,

 Poczet sztandarowy, przedstawiciele SU, p. Karol Bikowski

listopad

1. Udział w miejskich  obchodach Święta Niepodległości.

2. Dzień Życzliwości.

3. Zabawa andrzejkowa – dyskoteka, wróżby.

 

poczet sztandarowy, p. Karol Bikowski

SU, p. Katarzyna Szmitko

 SU, wychowawcy, rodzice,

 

grudzień

 1. Mikołajki.

 2. Życzenia świąteczne.

 

Uczniowie, wychowawcy

SU, MSU, p. Katarzyna Szmitko

styczeń

1.Choinki szkolne:

kl. I - II

kl. III – IV

kl.V - VI

2. Apel podsumowujący pracę w I semestrze. Tylko podsumowanie nauki zachowania. Konkursy będą prezentowane na bieżąco.

3. Przygotowanie prezentacji dla rodziców - podsumowanie pracy SU.

 

wychowawcy, SU, MSU,

 

 

SU, dyrekcja, p. Katarzyna Szmitko

  SU, dyrekcja, p. Katarzyna Szmitko

luty

1. Poczta walentynkowa.

Dyskoteka klas IV-VI

Karnawałowy bal przebierańca.

 

SU, wychowawcy

SU, wychowawcy, p. Katarzyna Szmitko

marzec

1. Dzień Kobiet, życzenia.

 

SU, MSU wychowawcy, uczniowie

kwiecień

1. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.

2. Obchody Dnia Ziemi.

3. Dyskoteka klas IV-VI.

 

SU, MSU, p. Katarzyna Szmitko, opiekunowie MSU, poloniści, uczniowie, biblioteka, wychowawcy klas I-VII

Nauczyciele przyrody, uczniowie

SU, nauczyciele

maj

 1. Polskie symbole narodowe – dekoracja szkoły, informacje na gazetce.

 

 SU, p. Katarzyna Szmitko

czerwiec

1.Dzień Dziecka. Konkurs Festiwal Talentów.

2. Apel podsumowujący pracę w II semestrze. Podziękowanie dla najbardziej aktywnych członków SU.

3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

 

nauczyciele, rodzice, wychowawcy

SU, dyrekcja, p. Katarzyna Szmitko

dyrekcja, SU, poczet sztandarowy, p. Katarzyna Szmitko, p. Karol Bikowski

 

 

 

PRZEZ CAŁY ROK :

- organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,

- Współpraca z Małym Samorządem Uczniowskim

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i na terenie miasta/p. Karol Bikowski/,

- współdziałanie z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas,

- prowadzenie gazetek ściennych Samorządu Uczniowskiego /parter, 2. piętro/,

- udział w akcjach charytatywnych (zbiórka karmy na rzecz schroniska dla zwierząt, zbiórka żywności, bale charytatywne, wigilia dla samotnych).

- współpraca z PCK oraz Caritas w szkole oraz z organizacjami charytatywnymi, kulturalnymi, jednostkami samorządowymi na terenie miasta,

- akcje czytelnicze Kto czyta ten nie spaceruje,

- udział w organizacji, przygotowaniach i przebiegu 60-lecia SP7,

- występowanie opiekunów samorządu w roli rzeczników praw dziecka i rzeczników praw ucznia.

 

Opracowała: Katarzyna Szmitko