Samorząd Uczniowski (kl.IV-VIII)

Skład Samorządu Uczniowskiego rok szkolny 2018/2019

Opiekun SU: p. Damian Święcica

Kinga Wysocka VII B – przewodnicząca

Wiktor Modzelewski VIII C – zastępca przewodniczącego

Zuzanna Rostkowska – VIII C

Igor Paduch – VIII C

Alan Sitarski – VIII E

Natalia Piątek – VIII C

Wiktor Kisiel – VII B

Dawid Tyborowski – VIII A

Bartosz Rupacz – VII A

Paweł Skorowski – VII D

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Wrzesień

           

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

 

2. Udział pocztu sztandarowego w obchodach Dnia Sybiraka.

 

3. Sprzątanie Świata.

 

4.  Akcja wyborcza – wybór przedstawicieli  Samorządu Uczniowskiego.

 

5. Wybory do SU.

 

6. Ogłoszenie wyników wyborów do SU.

 

7. Dzień Chłopaka dyskoteka.

 

8. Dzień Chłopaka w SP7 – słodki poczęstunek.

 

Dyrekcja, wychowawcy, SU, p. Damian Święcica, p. Karol Bikowski

 

p. Damian Święcica

 

 

 

 

n-le przyrody, dyrekcja szkoły, uczniowie

 

p. Damian Święcica, opiekunowie MSU

 

p. Damian Święcica

 

SU, wychowawcy klas, uczniowie, rodzice, p. Damian Święcica

 

SU, p. Damian Święcica

 

 

p. Damian Święcica

 

październik

1. Święto Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

 

2. Udział w Ślubowaniu klas pierwszych.

 

3. Zbiórka karmy dla zwierząt przebywających w łomżyńskim schronisku ARKA.

 

4. Uczestnictwo SU podczas uroczystego otwarcia hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży.

 

SU, MSU przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły,

 

 Poczet sztandarowy, przedstawiciele SU, p. Karol Bikowski

 

p. Damian Święcica, opiekunowie SU, MSU, uczniowie, nauczyciele

 

 

p. Damian Święcica, opiekunowie SU, MSU, uczniowie, nauczyciele, poczet sztandarowy

 

listopad

1. Udział w miejskich  obchodach Święta Niepodległości, obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

 

2. Dzień Życzliwości – wybory najżyczliwszego nauczyciela i ucznia.

 

3. Zabawa andrzejkowa – dyskoteka, wróżby.

 

poczet sztandarowy, p. Karol Bikowski

 

 

 

 

 

SU, p. Damian Święcica

 

 

 

 

SU, wychowawcy, rodzice,

grudzień

1. Mikołajki – element świątecznego stroju wśród uczniów i nauczycieli, świąteczna muzyka podczas przerw.

 

 2. Życzenia świąteczne.

 

Uczniowie, wychowawcy

 

 

 

 

 

SU, MSU, p. Damian Święcica

styczeń

1.Choinki szkolne:

 

kl. I - II

 

kl. III – IV

 

kl. V - VIII

 

2. Apel podsumowujący pracę w I semestrze. Tylko podsumowanie nauki zachowania. Konkursy będą prezentowane na bieżąco.

 

3. Przygotowanie prezentacji dla rodziców - podsumowanie pracy SU.

 

4. Przygotowanie gazetki ściennej „Bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu”.

 

wychowawcy, SU, MSU,

 

 

 

 

 

 

SU, dyrekcja, p. Damian Święcica

 

 

 

 

 

 

SU, dyrekcja, p. Damian Święcica

 

 

 

 

SU, dyrekcja, p. Damian Święcica

luty

1. Poczta walentynkowa.

 

2. Walentynkowa muzyka podczas przerw, walentynkowy element ubioru wśród uczniów i nauczycieli.

 

SU, wychowawcy

 

 

SU, wychowawcy, p. Damian Święcica

marzec

1. Dzień Kobiet, życzenia, słodki poczęstunek.

 

SU, MSU wychowawcy, uczniowie

kwiecień

1. Wielkanoc – świąteczne życzenia.

 

 

 

 

 

2. Zbiorka karmy dla zwierząt przebywających w łomżyńskim schronisku ARKA. 

 

SU, MSU, p. Damian Święcica, opiekunowie, uczniowie, wychowawcy klas I-VIII

 

p. Damian Święcica, opiekunowie SU, MSU, uczniowie, nauczyciele

 

 

maj

1. Polskie symbole narodowe – dekoracja szkoły, informacje na gazetce.

 

SU, p. Damian Święcica

czerwiec

1.Dzień Dziecka. Konkurs Festiwal Talentów.

 

2. Apel podsumowujący pracę w II semestrze. Podziękowanie dla najbardziej aktywnych członków SU.

 

3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

 

nauczyciele, rodzice, wychowawcy

 

 

SU, dyrekcja, p. Damian Święcica

 

 

 

 

 

dyrekcja, SU, poczet sztandarowy, p. Damian Święcica,

p. Karol Bikowski

 

PRZEZ CAŁY ROK :

 

- organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,

 

- Współpraca z Małym Samorządem Uczniowskim

 

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i na terenie miasta /p. Karol Bikowski/,

 

- współdziałanie z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas,

 

- prowadzenie gazetek ściennych Samorządu Uczniowskiego / 2. piętro/,

 

- prowadzenie gazetek ściennych „Zawod miesiąca”,

 

- udział w akcjach charytatywnych (zbiórka karmy na rzecz schroniska dla zwierząt, zbiorka nakrętek dla hospicjum).

 

- współpraca z PCK oraz Caritas w szkole oraz z organizacjami charytatywnymi, kulturalnymi, jednostkami samorządowymi na terenie miasta,

 

- akcje czytelnicze „Kto czyta ten nie spaceruje”,

 

- udział w organizacji, przygotowaniach i przebiegu 60-lecia SP7,

 

- występowanie opiekunów samorządu w roli rzeczników praw dziecka i rzeczników praw ucznia.

 

 

Opracował: Damian Święcica